BCG Prime onderzoek

In het kort: De BCG vaccinatie wordt wereldwijd toegediend om tuberculose te voorkomen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de BCG vaccinatie ook bescherming biedt tegen virusinfecties. In het huidige onderzoek wordt grootschalig onderzocht of een BCG vaccinatie ouderen kan beschermen tegen luchtweginfecties ( COVID-19)

U kunt meedoen als u:

- 60 jaar of ouder bent

- geen verminderde afweer heeft

-voldoet aan een ( of meer) van de volgnede criteria: recent opgenomen in het ziekenhuis/ onder behandeling of controle van een arts/ onder controle van de trombosedienst/ u heeft een operatie ondergaan

De helft van de deelnemers krijgt de BCG vaccinatie, de andere helft krijgt een placebo. Willekeur bepaalt in welke groep u komt

Interesse: mail ons: bcg-prime@rijnstate.nl of bel 088-0056735