Enquête Patiënttevredenheid

Bij het geven van huisartsgeneeskundige zorg willen wij zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen en verwachtingen. Daarom horen we via deze enquête patiënttevredenheid graag wat u vindt van de zorgverlening in onze praktijk. Wij stellen het zeer op prijs als u deze enquête in zijn geheel in wilt vullen. Dit zal ongeveer tien minuten in beslag nemen. De vragenlijst wordt vertrouwelijk verwerkt. U hoeft uw naam niet op te geven.

Vast hartelijk dank voor uw moeite!

Met vriendelijke groet,

Huisartsenpraktijk De Graaf en Bos

Klik op onderstaande link om de enquête te starten:

Enquête praktijk algemeen

Enquête huisarts Paulien Bos

Enquête huisarts Joost Kersten

Enquête huisarts Lilian De Graaf

Enquête huisarts Gijs Weerden