Enquete huisartsenzorg

In onze huisartsenpraktijk proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. Om uw mening te horen over de dienstverlening maken wij gebruik van patiëntenenquêtes.

Wij willen u dan ook vragen om onderstaande enquête in te vullen, bij voorkeur één betreffende de huisarts waar u het meeste contact mee heeft en één betreffende de locatie waar u het meeste komt.

Met deze enquêtes helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren.

De vragenlijst wordt vertrouwelijk verwerkt. U hoeft uw naam niet op te geven. 

Enqueteformulier Paulien Bos

Enqueteformulier Lilian De Graaf

Enqueteformulier Gijs Weerden

Enqueteformulier Marieke Hoefman

Enqueteformulier Locatie Rijkerswoerd (Mr. P.J. Oudsingel)

Enqueteformulier Locatie Kronenburg (Schepen Oppenwervestraat)