Uw dossier

U kunt uw medische gegevens inzien via MijnGezondheid.net

MijnGezondheid.net is in ontwikkeling. Medio 2020 heeft u volledig online inzage in uw dossier.

Inloggen MijnGezondheid.net    Meer informatie en aanmelden

Machtigingsformulier opvragen van uitslagen

Waarom machtigen?

Het gebeurt regelmatig dat de partner/echtgenoot of één van de ouders van een patiënt de uitslag opvraagt van een onderzoek.

Wij mogen wettelijk gezien geen uitslagen (of in bredere zin: medische gegevens) doorgeven aan bijvoorbeeld partners/echtgenoten of aan ouders van kinderen van 16 jaar en ouder.

Als de patiënt zelf schriftelijk aan ons heeft bevestigd dat een specifieke andere persoon de uitslagen mag opvragen, mogen wij wel informatie verstrekken.

U kunt het machtigingsformulier hieronder downloaden, uitprinten, invullen en bij ons inleveren. Dit kan persoonlijk op de praktijk of per mail.

Machtigingsformulier opvragen van uitslagen.pdf

Hier regelt u de inzage van uw dossier op de huisartsenpost

Het kan voor de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost van belang zijn om inzage te hebben in uw medisch dossier. De toestemming voor inzage verloopt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunt u ook inzien wie er, buiten de huisartsenpraktijk, inzage heeft gehad in uw dossier. 

Landelijk Schakelpunt (LSP)