Nieuwe privacywet

Privacywet AVG 2018: Privacy verklaring huisartspraktijk De Graaf en Bos Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wbp (Wet bescherming Persoonsgegevens).

De AVG stelt een aantal aanvullende eisen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe verplichtingen zijn er vooral op gericht om:

  • gegevens beter te beveiligen;
  • patiënten meer controle te geven over hun gegevens;
  • een zorgverlener te stimuleren gericht beleid te maken op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

Wat betekent dit voor u?

De huisartspraktijk heeft een document aangemaakt om u als patient te informeren over het Privacy Reglement in de praktijk.

Privacy Reglement

Daarnaast blijven de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens bestaan. Sommige blijven hetzelfde, andere zijn aangescherpt.