Visie op zorg

Visie op zorg

De missie van de praktijk is om generalistische medische zorg te leveren, laagdrempelig toegankelijk en dichtbij huis. We willen laagdrempelig bereikbaar zijn voor intercollegiaal/multidisciplinair overleg. Binnen de praktijk is er sprake van een open en veilige sfeer om met elkaar te overleggen.

Het basisaanbod van onze praktijk bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten voor patienten uit Vredenburg, Kronenburg en Rijkerswoerd.

Het aanvullend aanbod van onze praktijk bestaat uit geprotocolleerde Diabetes zorg en CVRM zorg via de ketenzorg, kleine chirurgie en plaatsen van een spiraal.

Wijze van werken

We werken als praktijk, uiteraard, binnen de door de wetenschappelijke vereniging vastgestelde standaarden en richtlijnen waar dat mogelijk is. We voldoen aan wet en regelgeving en scholen ons, voldoende en gericht. De praktijk neemt deel aan externe overlegstructuren om de zorg voor patiënten uit de praktijk te verbeteren. Het betreft overleg met andere huisartsen, apotheek en zorgverleners in de buurt als de thuiszorg, wijkteam, op aanvraag paramedici.