Telefonische bereikbaarheid

Praktijknummer

026 - 323 42 34

Na het intoetsen van dit praktijknummer volgt een keuzemenu:

  • Optie 1 in geval van spoed
  • Optie 2 is de receptenlijn
  • Optie 3 wanneer u de praktijkassistente wilt spreken
  • Optie 4 is de overleglijn ( voor collega zorgverlener)

Ons praktijknummer wordt veel gebruikt, u helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Bij levensbedreigende situaties bel direct 112

Telefonisch terugbeluur

Heeft u vragen die telefonisch beantwoord kunnen worden of wilt u uitslagen betreffende een onderzoek opvragen, belt u dan vóór 11.30 uur met de assistente.
Zij zal één van de huisartsen vragen u terug te bellen.