NHG praktijkaccreditatie

Wij zijn er als praktijk trots op dat wij het keurmerk “NHG geaccrediteerde huisartspraktijk” in november 2016 hebben behaald!

Dit is een kwaliteitskeurmerk, dat gegeven wordt aan praktijken, die aantoonbaar werken aan het verlenen van de best mogelijke zorg en aan een kwalitatief goede praktijkvoering.

Wordt u daar als patiënt beter van?

Natuurlijk wordt u daar als patiënt niet meteen beter van. Maar het keurmerk zegt wel dat u een gerechtvaardigd vertrouwen mag hebben dat in onze praktijk verantwoorde zorg wordt geleverd. NHG-praktijkaccreditering gaat bij het beoordelen van huisartsenpraktijken van wat u als patiënt mag verwachten van een goede huisartsenpraktijk.

Het keurmerk betekent niet dat u geen klachten of opmerkingen kan hebben. Hoe wij ons ook inspannen om goede zorg te leveren er zijn altijd zaken die verbeterd kunnen worden.  We blijven dan ook openstaan voor u vragen, klachten en ideeën.

Klanttevredenheidsonderzoek

In het kader van de NHG-praktijkaccreditering heeft onze praktijk in 2020 een klantenervaringsonderzoek uitgevoerd. Doel hiervan was om meer inzicht te krijgen in de sterke en de zwakke punten van onze praktijkorganisatie. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek worden  er verbeterplannen opgesteld.